Das Ford Projekt des IISG (1959-1965)

Götz Langkau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)189-209
TijdschriftBeiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit