Das Friesische in den Niederlanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-20
TijdschriftPogrom (Zeitschrift für bedrohte Völker).
Volume19
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit