Das Schweigen durchbrechen. Der Triumphzug des Valentinstags in den Niederlanden - nach 50 Jahren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1306 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)141-168
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume50
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit