Das Volkische Deutschland. Review of Stefan Breuer, Die Volkischen in Deutschland. Kaiserreich und Weimarer Republik. [Review of: S. Breurer (2008) Die Volkischen in Deutschland. Kaiserreich und Weimarer Republik]

F.J.M. Reurs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)119-120
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume122
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit