'Dat is dus geen goed Nederlands!' Vijf redenen om je te ergeren aan taal

F. Doderer, M. van Oostendorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

418 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)233-235
Aantal pagina's3
TijdschriftOnze Taal
Volume2013
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit