‘Dat nooit meer’ – ‘Never Again’: Discussion – Discussiedossier over Chris van der Heijdens Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (Amsterdam, 2011)

P. Romijn, J. Kennedy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-72
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit