“dat zy in huer privilegein van der hanzen onverkurt sullen syn ende blyven”. Hanze, Habsburg en de Zuiderzeesteden in de eerste helft van de zestiende eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)33-53
Aantal pagina's20
TijdschriftOverijsselse Historische Bijdragen
Volume132
StatusGepubliceerd - jul. 2017

Citeer dit