Data, disciplines, and dialogue: Lessons for project design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129 – 142
TijdschriftAsiascape: Digital Asia
Volume4
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit