Data‐Driven Materials Science: Status, Challenges, and Perspectives

Lauri Himanen, Amber Geurts, Adam Stuart Foster, Patrick Rinke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1903667
TijdschriftAdvanced Science
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit