Data-driven modeling of phase interactions between spontaneous MEG oscillations.

R. Hindriks, F. Bijma, B.W. Van Dijk, C.J. Stam, Y.D. van der Werf, E.J.W. van Someren, J.C. De Munck, A.W. Van der Vaart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1161-1178
TijdschriftHuman Brain Mapping
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit