Data Ecosystems and Futures of Art Histories.

Anne Helmreich, Matthew Lincoln, Charles van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data Ecosystems and Futures of Art Histories.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities