Data mining and knowledge graphs as a backbone for advanced olfactory experiences

Pasquale Lisena, Marieke van Erp, Cecilia Bembibre, Inger Leemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - mei 2021

Citeer dit