Data Mining in the Dutch (Historical) Civil Registration (1811–Present)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

219 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-184
TijdschriftHuman Biology
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit