Data on temperature, oxygen, sediment and transparancy of the Water in the Northern Part of the Delta Area of the Netherlands between 1961 and 1972

R. Peelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-134
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit