Data scopes for digital history research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
576 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data scopes for digital history research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities