Data to be considered in descriptions of new species or redescriptions of poorly known species (addendum 2)

A. Coomans, L. De Coninck, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-122
TijdschriftAnnales de la Société Royale Zoologique de Belgique
Volume108
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit