Data van Dagboeken (Data from Diaries)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageData from Diaries
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftResearch Data Journal for the Humanities and Social Sciences
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 sep. 2017

Citeer dit