Database Urban Europe

B. Sleutjes, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Samenvatting

Database Urban Europe: ResSegr database on segregation in The Netherlands. Collaborative research on residential segregation in Europe 2014–2016 funded by JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe).
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Database Urban Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit