Datenbank Prosopographia Burgundica (1419-1477)

A.J. Brand, W. Paravicini, A. Greve, H. Kruse

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit