Dating relationships of the Turkish second generation in Europe: Patterns, partner origin and the role of parents

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dating relationships of the Turkish second generation in Europe: Patterns, partner origin and the role of parents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Business & Economics

Social Sciences