David Baneke: Synthetisch denken [Review of: (2011) David Baneke: Synthetisch denken: Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900 –1940. 240 pp., figs., bibls., index. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2008. €19 (paper)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)365-366
TijdschriftIsis
Volume102
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit