David Montgomery, 1927-2011

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-167
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit