David Onnekink and Gijs Rommelse, The Dutch in the Early Modern World: A History of a Global Power: BOOK REVIEW

Joris van den Tol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)736-737
TijdschriftEuropean History Quarterly
Volume50
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 okt. 2020

Citeer dit