David P. Setran, The College 'Y'. Student Religion in the Era of Secularization [Review of: (2007) David P. Setran, The College 'Y'. Student Religion in the Era of Secularization]

H. Krabbendam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  59 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)466-468
  TijdschriftChurch History and Religious Culture
  Volume90
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit