DAZL limits pluripotency, differentiation, and apoptosis in developing primordial germ cells

Hsu-Hsin Chen, Maaike Welling, Donald B Bloch, Javier Muñoz, Edwin Mientjes, Xinjie Chen, Cody Tramp, Jie Wu, Akiko Yabuuchi, Yu-Fen Chou, Christa Buecker, Adrian Krainer, Rob Willemsen, Albert J Heck, Niels Geijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DAZL limits pluripotency, differentiation, and apoptosis in developing primordial germ cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences