De útspraak fan /g/ en /sk/ oan it wurdbegjin yn de 19e iuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit