De affaire Menten 1945-1976: eindrapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake Menten vanaf de bevrijding tot de zomer van 1976 en de invloeden waaraan dat beleid al dan niet heeft blootgestaan (2 dl.)

J.C.H. Blom, A.C. 't Hart, L. Schöffer, J.M. de Maar-Willink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

1018 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit