De afsluiting van de Grevelingen en de gevolgen voor de aan het harde substraat gebonden makrofauna. (The closure of the Grevelingen and the consequences for the hard substrate macrofauna)

R.H. Bogaards, J.W. Francke, R.H.D. Lambeck, C.H. Borghouts-Biersteker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)109-118
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume82
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit