De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

68 Downloads (Pure)

Samenvatting

De sterfteontwikkeling onder de leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) loopt de laatste halve eeuw goeddeels parallel aan die van Nederlandse mannen. Zij leven echterwel beduidend langer. Nieuwe cijfers laten zien dat ‘rustende’ leden, in veel gevallen hoogleraren die met emeritaat zijn, steeds langer van hun rust kunnen genieten
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit