‘De Amsterdamse mathematicus Jan van den Dam (1706-1770) en zijn vernuftige planetaria’

Huib J. Zuidervaart, Charlotte C.S. Rulkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

289 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)120-163
Aantal pagina's44
TijdschriftJaarboek van het Genootschap Amstelodamum
Volume106
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit