De 'arven' en 'landen' van Wolvega in 1543

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

227 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-14
TijdschriftDe Stelling
Volume13
Nummer van het tijdschrift49
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit