De automatisering voorbij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftinGovernment
VolumeDecember
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit