De ayatollah en de haai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

De protesten in Teheran zijn de neerslag van een strijd binnen de elite van Iran. De strijd begon al in de nadagen van de Islamitische Revolutie en draait behalve om het morele gehalte en het bestuur van het land vooral om de greep op de economie.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
StatusGepubliceerd - 24 jun 2009

Citeer dit