De baby’s van 2019 krijgen pas op 75-jarige leeftijd AOW

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit