De bacteriele koolstofcyclus in aquatische oecosystemen (Abstract)

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)28-29
  TijdschriftContactblad voor Oecologen
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit