De bagage van Blomhoff en Van Breugel, Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme [Review of: (1998) De bagage van Blomhoff en Van Breugel, Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)129-131
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume115
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit