De beeldroman bezien met een Amerikaans accent [Review of: Baetens, Frey, Tabachnik (2018) The Cambridge History of the Graphic Novel]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Samenvatting

Book review of Jan Baetens, Hugo Frey en Stephen Tabachnik (red.), The Cambridge History of the Graphic Novel (Cambridge University Press; Cambridge, 2018), 677 p., ill. £125,- ISBN 9781107171411
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)693-695
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume132
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 28 feb. 2020

Citeer dit