De betekenis van de Atlantische slavernij voor de Nederlandse economie in de tweede helft van de achttiende eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageThe weight of Atlantic slavery in the Dutch economy in the second half of the eighteenth century
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-46 + i-xxx
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019

Citeer dit