De bevolking van Leeuwarden halverwege de negentiende eeuw. De volkstelling van 1839 in kaart gebracht met HISGIS Fryslân

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-14
Aantal pagina's10
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit