De biogeografie van eilanden en de natuurbescherming [The biogeography of islands and nature conservation]

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)101-109
TijdschriftDe Wielewaal
Volume4
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit