De biologische produktie in het Tjeukemeer, Nederlandse bijdrage aan het Internationaal Biologisch Programma, sectie 'Productivity Freshwater"

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)112-115;136
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit