De blauwe dood in cijfers: Delftse cholera‐epidemieën van 1849 en 1866

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

128 Downloads (Pure)

Samenvatting

Armoede, slechte hygiënische omstandigheden en gebrekkige medische kennis maakten de negentiende eeuw niet bepaald tot een gezonde eeuw. Delft kende, net als de rest van Nederland, zeer hoge sterftecijfers vergeleken met nu. Met enige regelmaat waren er enorme uitschieters als gevolg van uitbraken van besmettelijke ziekten, zoals cholera, difterie, kinkhoest, pokken en tyfus. Vooral cholera maakte veel slachtoffers.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18‐21
TijdschriftDelf, Cultuurhistorisch Magazine voor Delft
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit