'De boer op' met veehandelaar Roelof Baron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het is lange tijd een vertrouwd beeld op het Friese platteland: een veehandelaar onderweg naar boeren. Door de veranderingen in de agrarische sector is het beeld verdwenen. Roelof Baron (1913-1994) was een van hen en ooit een bekende verschijning op boerenerven in Zuidoost-Friesland en op veemarkten. Historica Minie Baron, zijn dochter, schetst 'heit' in een persoonlijk portret en beschrijft daarmee een uitgestorven beroepsgroep die 'de boer op ging' en onlosmakelijk deel uitmaakte van het Friese platteland.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 28 nov. 2023

Citeer dit