De bok der zonde. Satanisch ritueel misbruik in de orthodox-protestantse vertelcultuur

R.A. Koman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1493 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-56
Aantal pagina's15
TijdschriftVolkskunde
Volume111
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit