De buitendijkse oesterputten bij Yerseke als vindplaats van zeldzame zeewieren. (The oyster-pits near Yerseke as a habitat for rare marine algae)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)56-62
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume74
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit