De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

143 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijering, H.D., Promotor
  • Feitsma, A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning22 apr. 2003
Plaats van publicatieLjouwert / Leeuwarden
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit