De canon met een [de] kleine c.

R.A. Koman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-37
Aantal pagina's2
TijdschriftVolkscultuur Magazine
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit