De Chinese Nachtegaal: een oud kunstsprookje als moderne vertelstof

R.A. Koman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
TijdschriftVertel eens...
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit