De comeback van een vak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-2
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad
VolumeWetenschapsbijlage
StatusGepubliceerd - 08 sep 2012

Citeer dit