De constructie ‘Twee typen subject’

Ina Schermer, Hans Broekhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

This paper discusses two binominal soort-constructions: twee typen subject ‘two types of subject’ and twee typen subjecten ‘two types of subjects’. The choice between singular or plural subject(en) is contextually determined and reflects a difference in meaning of the second noun. The combination of a plural first noun and a singular second count noun is infrequent, due to the special interpretation assigned to the singular noun.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)400-411
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De constructie ‘Twee typen subject’'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit